Archiv aktualit

— Vyjádření k posudku zpracovanému Ing. Josefem Tomáškem, CSc. podle § 9 zákona
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění na dokumentaci
EIA k záměru stanovení dobývacího prostoru Horní Olešnice II. (12. 2. 2012)

 

— 4. Připomínky k EIA - „Dobývací prostor Horní Olešnice 2“. (7. 10. 2011)

 

— 3. Připomínky k EIA – „ Dobývací prostor Horní Olešnice 2“. (30. 8. 2010 – zveřejněno 2. 8. 2010)

— Průvodní dopis k 3. Připomínkám k EIA – „Dobývací prostor Horní Olešnice 2“ (30. 8. 2010)

 

— Aktivity těžařů v naší obci neustaly a neustávají (24. 2. 2010)

 

— 2. Připomínky k EIA „Dobývací prostor Horní Olešnice 2“. (4. 2. 2010)

— Průvodní dopis k 2. Připomínkám k EIA – „Dobývací prostor Horní Olešnice 2“ (4. 2. 2010)

 

— 1. Připomínky k dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (EIA) – „Dobývací prostor Horní Olešnice 2“ (14. 10. 2009)