Cíle občanského sdružení „Pod Rovněmi“

Obec Horní Olešnice, především její údolí kolem Ždírnického a Kalenského potoka, patřila odedávna svým harmonickým spojením s okolní přírodou a krajinou k nejkrásnějším místům celého podhůří Krkonoš. Snad proto, že leží uprostřed lesů a kopců a zemědělská činnost v minulosti bývala symbolem spojení člověka s přírodou. Důkazem čistoty a zdraví okolní přírody byly od nepaměti především hluboké a neprostupné lesy, ale také pestrý výskyt chráněných druhů rostlin a živočichů.

Především upřímná snaha uchovat tuto krajinu v neponičeném stavu také dalším generacím nás přivedla k rozhodnutí založit občanské sdružení s charakteristickým názvem „Pod Rovněmi“, které si jako hlavní cíl své činnosti vytklo ochranu přírody a krajiny. Nezastíráme, že klíčovým motivem našeho rozhodnutí bylo zahájení průzkumných geologických činností v katastrálním území obce Horní Olešnice a přehlížející přístup starostky spojený s pštrosí politikou zastupitelů obce.

Jsme hluboce přesvědčeni, že zveřejňování odlišných názorů, věcná polemika i odborné připomínky mohou napříště zabránit rozhodnutím jednotlivce, které ve svém důsledku končí až rozprodáváním „rodinného stříbra“ v podobě nerostného bohatství či drancování krajiny jako takové.

Naše sdružení je otevřeno každému, komu není lhostejný vzhled obce v nedaleké i vzdálenější budoucnosti, a kdo si uvědomuje, že malebná krása zmíněné lokality je skutečně tím největším bohatstvím obce.